Radno vreme: 24h
#

DIJAGNOSTIKA

U Specijalnoj hirurškoj bolnici Trifunović posebnu pažnju posvećujemo adekvatnoj i pouzdanoj dijagnostici problema onkoloških bolesnika, koju realizujemo po poslednjim svetskim standardima.

Vršimo detaljne kliničke preglede raznih specijalnosti, RTG preglede, laboratorijske usluge, kolonoskopiju, gastroskopiju, bronhoskopiju, cistoskopiju, kao i ultrazvučne preglede trbuha, vrata, štitaste žlezde, male karlice, srca, i krvnih sudova.

Nakon određivanja precizne dijagnoze, pristupamo krajnje personalizovanom tipu lečenja, koje definiše i prati naš interni onkološki konzilijum.

INDIVIDUALNI PRISTUP LEČENJU

Personalizovan pristup dijagnostici i lečenju pacijenata je poslednja reč savremene onkologije. On podrazumeva multidisciplinarni pristup koji će svaki zdravstveni problem pacijenata sagledati iz više medicinskih perspektiva, i u obzir uzeti sve individualne osobine pacijenata, kao i sve specifičnosti istorije bolesti.

Osim internog onkološkog konzilijuma koji obrađuje svakog bolesnika i odlučuje o modalitetu lečenja, Specijalna hirurška bolnica Trifunović je u stalnom kontaktu sa onkološkim konzilijumima u Beču i Milanu, a redovno sarađujemo i sa bolnicom St. Marks u Londonu.

#
#

Konzilijum

Želimo da u svakom trenutku imamo potpuni uvid u situaciju i da budemo sigurni da pružamo najbolje lečenje i adekvatnu negu svim našim pacijentima.

Interni konzilijum lekara i hirurga aktivno prati stanje pacijenata i pravovremeno reaguje odlukama o najboljim tretmanima i intervencijama uoči hirurškog tretmana i tokom postoperativnog oporavka, obezbeđujući svim bolesnicima najbolju negu i punu pažnju.

Naš interni onkološki konzilijum čine članovi naše ustanove, stručnjaci sa velikim iskustvom i brojnim dostignućima u više medicinskih oblasti, kao i stalni konsultatnti iz drugih medicinskih ustanova:

  • Prof. Dr sc.med. Bratislav Trifunović, specijalista opšte hirurgije-subspecijalista kliničke onkologije
  • Dr.med Dusan Ristić spec.interne medicine subspec.medikalne onkologije
  • Doc. Dr sc.med. Ivana Tufegdzić, specijalista patološke anatomije
  • Prim.dr Marko Dožić spec.radiologije subspec.onkologije
  • Dr Bojan Nikolić, specijalista radiologije