Radno vreme: 24h

#Cenovnik medicinskih usluga SHB „Trifunović“

DIJAGNOSTIKA-Lekarski pregledi

rsd2.500-Pregled lekara opšte medicine

rsd3.000-7.500-Pregled lekara specijaliste

rsd5.000-8.000-Pregled Primarijusa

rsd5.000-8.000-Pregled Docenta Univ.

rsd6.000-12.000-Pregled Profesora Univerziteta

rsd50.000-Onkološki Konzilijum sa zaključkom
(hirurg-onkolog, medikalni onkolog-internista, Patolog, radiolog)

rsd20.000-Hitni konzilijum kod Urgentnih i ugroženih bolesnika
(hirurg , internista, anesteziolog , pulmolog)

DIJAGNOSTIKA-Ultrazvuk i RTG


rsd5.000-7.000-Ultrazvuk abdomena

rsd5.000-Ultrazvuk dojki i pazušnih jama

rsd5.000-Ultrazvuk štitaste i poaraštitastih žlezda

rsd5.000-Kolor-Dopler Vrata

rsd6.000-Kolor-Dopler abdomena

rsd6.000-Kardiološki ultrazvuk sa Kolor-doplerom

rsd6.000-Kolor-Dopler krvnih sudova ekstremiteta

rsd7.000 po segmentu-RTG dijagnostika
(srce, pluća, koštani sistem, abdomen)

AMBULANTNE INTERVENCIJE

rsd1.500Previjanje manje rane

rsd2.500-5.000Previjanje veće rane

rsd5.000-10.000Previjanje opsežnih opekotina

rsd1.000EKG

rsd500 + vrednsot lekaIntramuskularna injekcija

rsd1.000 + vrednsot lekaIntravenska injekcija

rsd5.000 + vrednsot lekaIntraartikularna blokada

rsd2.000 + vrednsot lekaInfuzija

rsd2.000 + vrednsot lekaPlasiranje Foley katetera u bešiku

rsd10.000 + Vrednost krvnih derivataAplikacija Transfuzije

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE

rsd5.000Anoskopija i Proktološki pregled

rsd8.000Rigidna rektoskopija

rsd10.000 lokalna anestezijaSigmoidoskopija

rsd16.000 lokalna anestezijaEzofagogastroskopija

rsd28.000 lokalna anestezijaKolonoskopija

rsd18.000 lokalna anestezijaDuodenoskopija

rsd20.000 lokalna anestezijaBronhoskopija

rsd6.000-8.000Intravenska anestezija

rsd6.000 po uzorkuBiopsija i HP verifikacija promene

BOLNIČKE USLUGE

rsd20.000 ( + utrošak lekova, sanitetskog materijala, krvi…)Bolesnički dan 2-krevetni apartman
(smeštaj, ishrana, zdravstvena nega)

rsd30.000 (+ utrošak lekova, san.mat.,krvnih derivata…) Bolesnički dan VIP apartman

rsd35.000 (+ utrošak lek., san,materijala., krvnih derivata..)Bolesnički dan Hirurška Intenzivna nega

rsd45.000 (+ utrošak…)Bolesnički dan Hirurška Intenzivna Nega-Invazivni monitoring sa 24-časovnom respiratornom potporom

rsd25.000Bolesnički dan-Poluintenzivna nega

HIRURGIJA- Dnevna hirurgija

rsd10.000 - 20.000Hirurška obrada rane-operaciona sala-lokalna anestezija

rsd25.000 - 50.000Hirurška obrada rane-operaciona sala-intravenska anest.

rsd40.000 - 70.000Ekscizija mladeža i kožnih tumora-op sala, intrav.anest

rsd30.000Operacija uraslog nokta-lokalna anestezija

HIRURGIJA- Opšta Hirurgija

rsd6.000 - 14.000Preoperativna priprema

rsd40.000 - 160.000Operacija slepog creva-otvorena
(stepen upale, perforacija, lokalni peritonitis, difuzni peritonmitis…)

rsd50.000 - 180.000Operacija slepog creva-laparsoskopska
(stepen upalnog procesa…)

rsd150.000Operacija ingvinalne ili femoralne kile-otvorena, jednostrana

rsd250.000Operacija ingvinalne ili femoralne kile-otvorena obostrano

rsd200.000Operacija ingvinalne ili fem.kile-laparoskopska jednostrana

rsd350.000Operacija ingv. Ili fem.kile -laparoskopska obostrana

rsd200.000Operacija uklještene ingv. Ili fem kile bez resekcije creva

rsd360.000Operacija uklještene ingv ili fem kile sa resekcijom creva

rsd150.000Operacija umbilikalne kile-otvorena

rsd240.000Operacija umbilikalne kile laparoskopska

rsd360.000Operacija umbilikalne kile uklještene sa resekcijom creva

rsd240.000Operacija ventralne kile-otvorena

rsd360.000Operacija ventralne kile-laparoskopska

rsd450.000Operacije velikih postop ventralnih kila sa adheziolizom creva

rsd300.000Operacija Hijatus hernije-otvorena

rsd400.000 - 600.000Operacija Hijatus hernije-laparoskopska

rsd200.000 - 350.000Operacija perforativnog ulkusa želuca ili duodenuma-otvorena

rsd250.000 - 400.000Operacija perforativnog ulkusa želuca ili duodenuma-laparoskopska

rsd400.000 - 700.000Operacija perf ulkusa želuca ili duodenuma-resekcione procedure

rsd450.000 - 750.000Operacija komplikacija ulkusa (stenoza, penetracija…)-resekc proced

rsd150.000 - 250.000Operacija žučne kese-otvorena

rsd180.000 - 250.000Operacija ž.kese -laparoskopska

rsd350.000 - 500.000Operacija ž.kese sa holedoholitijazom-otvorena metoda
(Intraoperativna holangiografija, ekstrakcija kalkulusa, T-drenaža)

rsd450.000 - 650.000Operacija ž.kese sa holedoholitijazom-laparoskopska metoda
(Intraop holoangiografija, ekstrakcija, T-drenaža, holedohoskopija)

rsd400.000 - 650.000Operacija ciste Jetre

rsd400.000 - 700.000Operacija ehinokokne ciste jetre

rsd500.000 - 800.000Operacija hroničnog pankreatitisa-resekciono derivacione procedure

rsd500.000-750.000Operacija cističnih promena pankreasa

rsd360.000Splenektomija-urgentna kod povreda slezine

rsd400.000-450.000Splenektomija-hematološki bolesnici-otvorena metoda

rsd360.000-600.000Segmentna resekcija creva-benigna oboljenja

rsd280.000-400.000Kreiranje stomije- perkutana stomija hitna stanja

rsd240.000-300.000Kreiranje stomije-sa laparotomijom

rsd300.000-450.000Kreiranje stomije-laparoskopski

rsd700.000-950.000Restorativna proktokolektomija-Ulcerozni kolitis

rsd180.000-260.000Zatvaranje-klosura kolostomije

HIRURGIJA- Onkološka hirurgija

rsd180.000 - 240.000Eksplorativna laparotomija-Staging sa biopsijom otvorena metoda

rsd240.000 - 350.000Eksplorativna laparoskopska laparotomija

rsd120.000 - 180.000Operacija benignih tumora dojki

rsd180.000 - 300.000Kvadrantektomija dojke sa ili bez limfadenektomije aksile

rsd250.000 - 350.000Mastektomija sec. Maden

rsd250.000 - 400.000Rekonstrukcija dojke posle mastektomije
(+ vrednost ugradnog matgerijala)

rsd300.000Totalna tiroidektomija

rsd200.000Parcijalna tiroidektomija

rsd450.000 - 600.000Totalna tiroidektomija sa disekcijom vrata jedno ili obostrana

rsd300.000 - 500.000Operacija paraštitastih žlezda

rsd350.000 - 450.000Operacija nadbubrežnih žlezdi-laparoskopska metoda

rsd700.000 - 1.100.000Operacija tumora distalnog jednjaka i Gastroezofagealnog prelaza

rsd600.000 - 950.000Subtotalne resekcije želuca D2-limfadenektomija

rsd800.000 - 1.100.000Totalna gastrektomija D2, D3 limfadenektomija

rsd500.000 - 800.000Segmentne resekcije tankog creva zbog malignog procesa

rsd600.000 - 750.000Desna hemikolektomija , totalna mezokolična ekscizija, D2 limfadenektomija

rsd600.000 - 750.000Segmenete onkološke resekcije kolona

rsd600.000 - 750.000Leva hemikolektomija , totalna mezokolična ekscizija, D2 limfadenekt

rsd650.000 - 800.000Visoka prednja reskcija rektuma RRAS i parcijalna mezokolična ekscizija

rsd700.000 - 950.000Niska prednja resekcija rektuma RRAI i totalna mezorektalna eksciz TME

rsd700.000 - 950.000Onkološka hitna subtotalna kolektomija

rsd650.000 - 850.000Amputacija rektuma sec. Miles

rsd700.000 - 950.000Onkološke resekcije jetre ( segmentektomije, hepatektomije…)

rsd850.000 - 1.100.000Cefalična duodenopankreatektomija Whipple

rsd850.000 - 1.000.000Totalna pankreatektomija

rsd750.000 - 950.000Distalna splenopankreatektomija

rsd800.000 - 1.400.000Višestruke, multiorganske resekcije tumora trbuha kod SARKOMA