Radno vreme: 24h
stevan jokic
NS Dr sci. med. Stevan Jokić

Koautor u većem broju stručnih radova i učesnik većeg broja skupova zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem kao i učesnik međunarodnih kongresa sa oralnim prezentacijama

Specijalnost

Specijalista opšte hirurgije - subspecijalista onkolog

Glavna specijalnost u onkološkoj hirurgiji

- Karcinom štitaste žlezde
- Karcinomi dojke
- Melanom
- Mekotkivni tumori

Ustanova u kojoj radim

- Od 2020 godine naučni saradnik
- Od 2018 godine doktor medicinskih nauka
- 2017 godine Profesionalno usavršavanje na univerziteskoj klinici u Essenu kod akademika Henninga Drallea
- Od 2014 godine magistar medicinskih nauka
- 2012 godine bio na profesionalnoj edukaciji u MD Anderson, Houston, Texas, SAD
- Od 2010 godine subspecijalista- onkolog
- Od 2002. godine zaposlen u IORS-u kao specijalista opšte hirurgije
- Od 2002 godine specijalista opšte hirurgije
- 1997 godine započeo specijalizaciju iz opšte hirurgije na VMA, Beograd
- 1996 godine završio medicinski fakultet univerziteta u Beogradu