Radno vreme: 24h
goran vasic
Prim. dr Goran Vasić

Prim. dr Goran Vasić je specijalista opšte hirurgije sa višegodišnjim iskustvom u minimalno invazivnoj abdominalnoj hirurgiji. Njegov rad obeležio je četvorocifren broj raznih laparoskopskih minimalno invazivnih operacija. U dnevnoj praksi najčešće se bavi laparoskopskim operacijama žučne kese, laparoskopskim operacijama slepog creva, laparoskopskim operacijama kila prednjeg trbušnog zida (TAP, IPOM).

U njegovom radu tokom laparoskopskih operacija žučne kese prisutne su sledeće prednosti: Nakon operacije, već tokom prvih dana, nije potrebno uzdržavanje od bilo kakve fizičke aktivnosti. Ne propisuju se nikakve dijete, niti uzdržavanja u ishrani nakon laparoskopske operacije žučne kese. Ne postoji potreba za produženim previjanjem rana do prve i završne kontrole 7. dana nakon operacije.Pored pomenutih operacija doktor se bavi i sledećim minimalno invazivnim procedurama:

• Hirurgijom primarnih, incizionih, recidivantnih kila
• Laparoskopskim hirurgijom priraslica
• Ginekološkim laparoskopskim procedurama
• Dijagnostičkim laparoskopskim procedurama, biopsijama organa
• Laparoskopskim operacijama u trudnoći
• Laparoskopskom hirurgijom debelog creva

Radno iskustvo

2018 i dalje - Načelnik dneve bolnice KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
2019 i dalje - Koordinator akreditacionog tima za KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" prema Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Srbiji
do 2019 - Šef akreditacionog tima operacionih sala i sterilizacije za Agenciju za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Srbiji pri KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
2011-2018 - Šef odseka operacionih sala i sterilizacije Klinike za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
2010 i dalje - Šef nadzorne komisije za mobing u KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
2009-2011 - Šef intenzivne i polu-intenzivne nege KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
1992-1996 - Specijalizant opšte hirurgije Klinike za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
1991-1992 - Klinički lekar Klinike za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

Obuka i obrazovanje

2011 - Titula Primarijus, Ministarstvo zdravlja i Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva
2009 - Evropski kurst digestivne hirurgije – Napredna gastrointestinalna hirurgija, Beograd, Srbija
2000 - Škola laparoskopskog šivenja, Novi Sad, Srbija
1999 - Instruktor za laparoskopsku hirurgiju žučne kese, Jugoslovensko udruženje endoskopske hirurgije, Beograd, Srbija
1998 - Licenca za izvođenje laparoskopske holecistektomije – Jugoslovensko udruženje endoskopske hirurgije, Beograd, Srbija
1997 - Bazična škola laparoskopske hirurgije – Jugoslovensko udruženje endoskopske hirurgije, Beograd, Srbija
1992-1996 - Završena specijalizacija opšte hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Klinici za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
1982-1988 - Diplomirao osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu


Međunarodna edukacija

2022- Obuka na klinici za minimalno invazivnu robotsku kolorektalnu hirurgiju pri “Akershus University Hospital”, Oslo, Norveška
2019 - Obuka za lečenje opektoina na Institutu za opekotine Višnjevski, Moskva, Rusija
2019 - Seminar laparoskopskih operacija ingvinalnih kila TAP, Murska Sobota, Slovenija
2019 - Obuka na Klinici za kolorektalnu laparoskopsku hirurgiju, Klivled klinika, Weston, Florida, SAD 2011 - Laparoskopske operacije hernija, San Boniffatio, Verona, Italija 2010 - Obuka za endoskopske operacije na Endo-Surgery Institute, Cincinnati, Ohio, SAD 2010 - Kinesio Taping and Muscular Performance in Sport, Kurs tokom zimskih olimpijskih igara u Vankuveru, Kanada 2010 - Dijagnoza i tretmant povreda vrata u sportu, Kurs tokom zimskih olimpijskih igara uVankuveru, Kanada 2010 - Sertifikat medicinske prakse Singapurskog medicinskog društva, Singapur 2009 - Napredni kurs laparoskopske kolorektalne hirurgije, Rijeka, Hrvatska 2007 - Kurs i trening hirurgije gojaznosti – Gastric banding, Maaseik, Belgija 1990-1991 - Osnovni, napredni i visoki kurs Tradicionalne medicine i akupunkture, Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija održan u Beogradu i Pekingu, Kina

Članstva u Udruženjima

Član udruženja za lečenje opekotina Rusije
Član Evropskog udruženja endoskopske hirurgije
Član Srpskog lekarskog društva
Član Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva


Učešća na međunarodnim kongresima

• prezentacije (2 autorska i 4 koautorska rada), 10th  World Congress of Endoscopic Surgery i 14th  Congress of the European Association for EAES, Berlin, Nemačka, 2006,
   • Učesnik na 30th Anniversary Jagelman/ 40th Annual Turnbull International Colorectal Disease Symposium, Digestive Disease and Surgery Institute, Department of Colorectal Surgery, Cleveland Clinic, Weston, Florida, USA, 2019.
• Usmene prezentacije  (2 autorska i 4 koautorska rada), 13th  International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery EAES, Venecija, Italija, 2005
• Usmene prezentacije   (3 autorska i 4 koautorska rada), 16th  International Congress of the EAES, Štokholm, Švedska, 2008
• Usmene prezentacije   (2   autorska i 4 koautorska rada), 17th  International Congress of the EAES, Prag, Češka, 2009

Poster prezentacije:
• 26th International Congress of the European Hernia Society, Prague, Czech Republic, 2004
• 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Barcelona,

Spain, 2004
• SAGES Annual Meeting, Dallas, Texas, USA, 2006 
• 27th International Congress of EHS GREPA, Torino, Italy 2006
• 15th International Congress of the EAES, Athens, Greece, 2007
• 16th International Congress of the EAES, Stockholm, Sweden, 2008
• 18th International Congress of the EAES, Geneva, Switzerland, 2010
• 19th Congress of the EAES and 15th SICE Congress, Torino, Italy, 2011
• 20th International Congress of the EAES, Brussels, Belgium, 2012


Učešća na domaćim kongresima

• Usmene prezentacije, 20. Kongres hirurga Jugoslavije, Laparoskopija u trudnoći Zlatibor, Srbija, 1998
• Usmene prezentacije, , Laparoskopske operacije incizionih hernija, Hirurška sekcija Srpskog blekarskog društva, 2003
• Usmene prezentacije, Workshop, Laparoskopske operacije incisionih hernia, iskustvo na 100 operativnih procedura, Klinika za hirurgiju KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje” Beograd, 2005
• Usmene i poster prezentacije, 1Kongres Herniologa Srbije i Crne Gore, Niš, Srbija, 2005
• Usmene prezentacije, Workshop Abdominalna i Laparoscopska hirurgija, Klinika za hirurgiju KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje” Beograd, Serbia, 2012, 2013, 2014, 2015
• Usmene prezentacije, Olmpijski komitet Srbije i Republički zavod za sport i medicine sporta Srbije, “Povrede u sportu”, Beograd, Srbija, 2010, 2011,2013,2015
• Usmena prezentacija, Laparoscopske operacije incizionih hernija – 13 godina iskustva, Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva Beograd, Srbija, 2016
• Usmena prezentacija:Laparoskopska hirurgija incizionih hernija, Prvi kongres endoskopskih hirurga Srbije, 2017