Radno vreme: 24h
branislav rovcanin
Dr sci. med. Branislav Rovčanin

Dr sci. med. Branislav Rovčanin je specijalista opšte hirurgije i genetike u Beogradu. Usavršavao se na odeljenju hirurgije glave i vrata kao i na Odseku za endokrinu onkologiju. Završio je i obuku za ultrasonografiju mekih tkiva glave i vrata. Trenutno radi kao član hirurškog tima Centara za endokrinu hirurgiju u Kliničkom centru Srbije.

Autor je preko 60 naučnih radova, objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao u zbornicima sa međunarodnih i domaćim stručnih skupova. Dobitnik je većeg broja priznanja, među kojima su „Teslina Nagrada“ za stvaralaštvo i Povelja Skupštine Grada Beograda za izuzetne rezultate u nauci.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Osnovne studije.

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Master akademske studije Biologije i specijalističke studije Genetike.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Doktorske studije, Molekularna medicina.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalizacija iz opšte hirurgije.

Ustanova u kojoj radim

- Od 2020 godine naučni saradnik
- Od 2018 godine doktor medicinskih nauka
- 2017 godine Profesionalno usavršavanje na univerziteskoj klinici u Essenu kod akademika Henninga Drallea
- Od 2014 godine magistar medicinskih nauka
- 2012 godine bio na profesionalnoj edukaciji u MD Anderson, Houston, Texas, SAD
- Od 2010 godine subspecijalista- onkolog
- Od 2002. godine zaposlen u IORS-u kao specijalista opšte hirurgije
- Od 2002 godine specijalista opšte hirurgije
- 1997 godine započeo specijalizaciju iz opšte hirurgije na VMA, Beograd
- 1996 godine završio medicinski fakultet univerziteta u Beogradu